Solvicom International AB, Energihuset

Solfångare och solcellspaneler

Solfångarna kan både sättas på lutande tak, på fasader eller på platta tak samt på marken.

Himin solfångare bäst i test

Nyhet

2015-04-21

Just nu håller vi på att leverera en anläggning på 10 kw till Lerum i Västra Götaland. Det blir 30 st 310 watts paneler.

Steca Inverter, 10 kw, och montageutrustning från Sunforson.

Solcellspaket på 10 kw håller på att byggas upp i Kungälv just nu.

Beräknas vara klart i Juni 2014. Solcellspaneler på 310 watt kommer att sättas upp. Inverter, Steca 10 kw har just leverats.

2014-05-01

Installation av ett solcellssystem på 3 kw kommer att byggas upp i Avesta snart. Leverans av inverter har redan skett.

Stora fastighets

installationer

Installationer med 40 solfångare sker nu på hyresfasigheter i Hedemora integrerade med Eviheats bergvärmesystem.

 

 

2010-08-02

Himin energy Group kommer

under hösten att noteras på

Shanghaibörsen

Din nyhet!

2010-07-03

Nu har nya system satts upp i Lilla Edet, Avesta, Bollnäs, Varberg, Sjömarken mfl.

Solcellsinstallation på 5,5 kw kommer att sättas upp i augusti -september.

 

Nyheter

2009-06-09

Nytt system uppsatt i Hyssna

Nya system uppsatta på Öland, i Eskilstuna ,i  Norra Bohuslän, i Göteborg,i Gävle, i Varberg, i Bollnäs och Hudiksvall med omnejd samt i Höllviken, Skåne samt i Brålanda

Systemen värmer både via solslingor och plattvärmeväxlare.

 

Efter många turer har nu SP räknat om effektvärden på Himins U-pipe solfångare. Värdet är nu 740 kWh per kvadratmeter och år, vilket är bland de högsta värdena bland alla solfångare som finns i SP:s listor. Den stora modulen ger 1302 kwh per år.

2008-10-27

Komplettera Er strömförsörjning  med solcellspaneler. Beställ paneler i vilken storlek som helst. Vi har även regulatorer och konverters. Paket på t.ex 3 kw eller 5 kw eller 10 kw kan beställas.

Fånga solens energi med solfångare och solcellspaneler
 
Himin solfångare och solceller står för bästa kvalitet. SP har nya värden på solfångarna som ger 740 kWh per m2 eller 1302 kwh per modul. Detta är bland de högsta värdena för solfångare i marknaden i Sverige. Solfångarna är certifierade för EU och godkända för investeringsbidrag av Boverket och SP. Himin Energy Group är en av världens största solenergitillverkare.
 
Till solfångarna finns kompletta styrsystem, pumpar, expansionskärl och tank för varmvatten på 300 liter med två 15 m slingor och elpatron.Även 500 liters tankar med 16 m slingor och elpatron kan erhållas. Större tankar kan också erbjudas.
 
Samarbete har inletts med Eviheat gällande energisystem som tar tillvara bergvärme/jordvärme samt solvärme allt integrerat i ett system med en styrning. Vid behov skickas värme tillbaks till borrhålet. Värmepumpar på vardera 8 kw har skickats till Xian. Även hus har levererats av Annebergshus till Xian genom vår försorg.
 
Solcellspaneler ger extra el till båtbatterier, sommarstugor utan elektricitet eller till annan underhållsladdning.
 
Solcellerna är TUV certifierade för EU. Nu kan även solcellspaneler användas för anslutning till nätet.
Vi har nu installerat 2 anläggningar i Kungälv och i Avesta samt i Spanien för nätanslutning. Snart kommer ytterligare installationer av solcellspaket att göras i Avesta.
 
Om Du  vill ha mer information ring 0705-682164 eller 0705-232093 alternativt skicka ett mail till   solvicom@telia.com  eller skriv till  Solvicom International AB, Livbåtsgatan 4, 42671 Västra Frölunda